Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733989
Kết quả tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024

KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN CÁC HỆ TRUNG CẤP 4, 6, 7, 9 NĂM - NĂM 2023 (ĐỢT 2) 

(Theo Quyết định số 628/QĐ-HVANQGVN-TS ký ngày 09/8/2023 của Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam)


 

HỆ TRUNG CẤP 4 NĂM 

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

ĐIỂM XƯỚNG ÂM

ĐIỂM KXA

ĐIỂM PIANO PT

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC234N0042

NGUYỄN ANH BẢO

THY

Nữ

23-12-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

8.60

 

6.50

 

 

KV2

0.25

 

 

23.95

Trúng tuyển

2

TC234N0094

TRẦN NGHIÊM 

MINH

Nam

07-08-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

8.50

 

9.50

 

 

KV2

0.25

 

 

26.75

Trúng tuyển

3

TC234N0330

NGUYỄN HƯƠNG 

GIANG

Nữ

07-09-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Piano

Piano

8.10

 

8.50

 

 

KV2

0.25

 

 

24.95

Trúng tuyển

4

TC234N0133

DƯƠNG THÚY 

QUỲNH

Nữ

30-11-2001

Quảng Ninh

Kinh

THPT

ANTT

Đàn Tỳ Bà

8.53

 

4.50

 

 

KV2

0.25

 

 

21.80

Trúng tuyển

5

TC234N0050

NGUYỄN HUY 

TÍN

Nam

25-07-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

SCA

CHHX

9.70

 

 

3.40

6.00

KV3

 

 

 

22.80

Trúng tuyển

6

TC234N0325

NGUYỄN HẠ THỊ TUYẾT

NHI

Nữ

05-08-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

SCA

Lý thuyết âm nhạc

9.50

 

 

6.45

4.75

KV2

0.25

 

 

25.70

Trúng tuyển

7

TC234N0439

PHẠM CHẤN 

HƯNG

Nam

07-11-2007

Hải Dương

Kinh

Lớp 10

SCA

Sáng tác

7.65

 

 

8.88

5.00

KV2-NT

0.50

 

 

24.68

Trúng tuyển

8

TC234N0202

NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG 

ANH

Nam

13-02-2004

Hà Nội

Kinh

Đại học

SCA

Sáng tác

7.50

 

 

4.85

5.00

KV2

0.25

 

 

20.10

Trúng tuyển

9

TC234N0061

ĐỖ GIA

CHẤN

Nam

06-05-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

SCA

Sáng tác

7.00

 

 

6.45

7.00

KV3

 

 

 

20.45

Trúng tuyển

10

TC234N0169

TRỊNH THẢO

ANH

Nữ

03-06-2006

Hải Phòng

Kinh

Lớp 11

Thanh nhạc

Thanh nhạc

9.00

5.00

 

 

 

KV3

 

 

 

23.00

Trúng tuyển

11

TC234N0291

NGUYỄN PHAN TRÀ 

GIANG

Nữ

18-03-2007

Nghệ An

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.77

6.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

24.03

Trúng tuyển

12

TC234N0152

ĐỖ NGỌC 

LINH

Nữ

09-09-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.60

5.20

 

 

 

KV3

 

 

 

22.40

Trúng tuyển

13

TC234N0069

TRẦN THỊ PHƯƠNG 

GIANG

Nữ

07-02-2007

Hà Nam

Kinh

Lớp 10

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.00

 

 

 

KV2-NT

0.50

 

 

23.50

Trúng tuyển

14

TC234N0048

NGUYỄN NGỌC BẢO 

NHI

Nữ

19-11-2008

Tuyên Quang

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.75

 

 

 

KV3

 

 

 

23.75

Trúng tuyển

15

TC234N0326

ĐỖ HÀ 

PHƯƠNG

Nữ

19-09-2008

Quảng Ninh

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.50

6.40

 

 

 

KV2

0.25

 

 

23.65

Trúng tuyển

16

TC234N0364

PHẠM THUỲ 

DƯƠNG

Nữ

12-12-2005

Hà Nội

Kinh

Lớp 12

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.47

6.50

 

 

 

KV2

0.25

 

 

23.68

Trúng tuyển

17

TC234N0057

NGUYỄN QUỐC

KHÁNH

Nam

01-01-2006

Nghệ An

Kinh

Lớp 11

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.37

9.20

 

 

 

KV2

0.25

 

 

26.18

Trúng tuyển

18

TC234N0119

TRỊNH NGỌC MINH 

ANH

Nữ

09-02-2008

Thanh Hoá

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.33

7.00

 

 

 

KV3

 

 

 

23.67

Trúng tuyển

19

TC234N0349

TRẦN UYÊN 

CHI

Nữ

06-03-2008

Hà Nội

Kinh

Lớp 9

Thanh nhạc

Thanh nhạc

8.33

5.50

 

 

 

KV3

 

 

 

22.17

Trúng tuyển

 

HỆ TRUNG CẤP 6 NĂM

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM CỘNG

KẾT QUẢ

1

TC236N0337

HÀ NGUYÊN 

THÁI

Nam

06-03-2006

Thanh Hoá

Thái

Lớp 11

ANTT

Đàn 36 dây

9.15

4.00

KV1

0.75

UT1

2.00

24.30

Trúng tuyển

2

TC236N0124

LÊ PHƯƠNG

THẢO

Nữ

15-03-2009

Hải Phòng

Kinh

Lớp 8

ANTT

Đàn Tranh

9.44

4.00

KV3

 

 

 

22.88

Trúng tuyển

3

TC236N0066

TẠ PHƯƠNG

TRANG

Nữ

16-08-2009

Hà Nội

Kinh

Lớp 8

ANTT

Đàn Tỳ Bà

8.50

4.00

KV3

 

 

 

21.00

Trúng tuyển

4

TC236N0137

NGUYỄN ANH 

THƯ

Nữ

19-09-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

ANTT

Đàn Tỳ Bà

8.48

4.50

KV3

 

 

 

21.45

Trúng tuyển

5

TC236N0411

NGUYỄN ĐĂNG 

NHẤT

Nam

05-04-2009

Hải Dương

Kinh

Lớp 8

ANTT

Gõ dân tộc

9.38

4.00

KV2-NT

0.50

 

 

23.26

Trúng tuyển

 

 

HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM 

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC237N0266

NGUYỄN NGỌC HẢI 

ANH

Nữ

14-10-2007

Hà Nội

Kinh

Lớp 11

Jazz

Bass Jazz

6.90

7.50

KV3

 

 

 

21.30

Trúng tuyển

2

TC237N0317

ĐỖ THÁI

AN

Nam

24-10-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Kèn Gõ

Clarinet

9.30

3.50

KV2

0.25

 

 

22.35

Trúng tuyển

3

TC237N0038

ĐÀO HUY 

Nam

28-11-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Kèn Gõ

Trumpet

8.50

4.00

KV3

 

 

 

21.00

Trúng tuyển

4

TC237N0142

PHẠM GIA 

HUY

Nam

02-08-2008

Liên bang Nga

Kinh

Lớp 7

AGO

Organ

8.87

5.50

KV3

 

 

 

23.23

Trúng tuyển

5

TC237N0074

VŨ BẢO 

LÂM

Nam

28-09-2011

Hà Nội

Kinh

Lớp 6

Dây

Viola

8.50

3.50

KV3

 

 

 

20.50

Trúng tuyển

 

HỆ TRUNG CẤP 9 NĂM

STT

SBD

HỌ VÀ

TÊN

GIỚI

 NGÀY SINH 

NƠI SINH

DÂN TỘC

VĂN HÓA

KHOA

CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM CHUYÊN NGÀNH

ĐIỂM NĂNG KHIẾU

KHU VỰC

ĐIỂM KHU VỰC

ƯU TIÊN

ĐIỂM ƯU TIÊN

ĐIỂM TỔNG 

KẾT QUẢ

1

TC239N0083

NGUYỄN BẢO

HẠNH

Nữ

01-01-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

9.03

6.50

KV3

 

 

 

24.57

Trúng tuyển

2

TC239N0156

HOÀNG TRUNG 

HIẾU

Nam

31-10-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

8.77

7.00

KV3

 

 

 

24.53

Trúng tuyển

3

TC239N0070

PHẠM BÌNH 

MINH

Nam

10-11-2014

Nam Định

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

8.70

6.50

KV3

 

 

 

23.90

Trúng tuyển

4

TC239N0327

NGUYỄN NHẬT

NAM

Nam

03-11-2012

Hà Nội

Kinh

Lớp 5

Piano

Piano

8.70

6.00

KV3

 

 

 

23.40

Trúng tuyển

5

TC239N0051

QUÁCH GIA 

KHÁNH

Nam

08-07-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.63

7.00

KV3

 

 

 

24.27

Trúng tuyển

6

TC239N0109

VŨ MINH TUỆ 

CHI

Nữ

29-10-2013

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Piano

Piano

8.57

7.80

KV3

 

 

 

24.93

Trúng tuyển

7

TC239N0224

TRẦN ĐÌNH 

THIÊN

Nam

28-02-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 3

Piano

Piano

8.57

6.00

KV3

 

 

 

23.13

Trúng tuyển

8

TC239N0346

PHẠM BẢO 

MY

Nữ

28-02-2014

Hà Nội

Kinh

Lớp 4

Dây

Violin

8.37

7.00

KV3

 

 

 

23.73

Trúng tuyển

 

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

Giám đốc Học viện 

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

(đã ký)

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn