Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733612
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024

NỘI DUNG THI HỆ TRUNG CẤP 7 NĂM


 

3.3.1. Ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây 

3.3.1.1. Các chuyên ngành Viola, Cello, Double Bass

a. Chuyên ngành:

01 gam;

- 01 etude;

- 01 tiểu phẩm.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

3.3.1.2. Các chuyên ngành Kèn

a. Chuyên ngành: 

- 01 cặp gam trưởng-thứ song song;

- 02 bài etude;

- 01 tiểu phẩm (không bắt buộc).

- Kiểm tra năng khiếu chuyên ngành (bàn tay, độ nhạy của ngón tay; hơi, môi, răng phù hợp chuyên ngành kèn). 

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

3.3.1.3. Chuyên ngành Gõ giao hưởng

a. Chuyên ngành:

- 03 bài tập cho Trống con. 

- 01 bài Piano (01 etude hoặc 01 tiểu phẩm hoặc 01 chương sonatine).  

 b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

 3.3.1.4. Accordion

 a. Chuyên ngành:

 03 bài tự chọn. 

 b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

 3.3.1.5. Guitar

a. Chuyên ngành:

- 01 bài etude;

- 01 bài phức điệu (prelude, allemande, counrate hoặc menuet của J.S Bach);

- 01 bài tự chọn (nước ngoài hoặc Việt Nam).

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

3.3.2. Ngành Organ

a. Chuyên ngành:

- 01 bài phức điệu;

- 01 bài sonatine hoặc biến tấu;

- 01 bài tự chọn.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

3.3.3. Ngành nhạc Jazz

a. Chuyên ngành:

- Biểu diễn 03 bài tự chọn trong đó có 02 bài Jazz, 01 bài kỹ thuật.

- Kiểm tra hợp âm, thang âm cơ bản nhạc Jazz.

b. Kiểm tra năng khiếu âm nhạc: Trí nhớ quãng giai điệu, trí nhớ giai điệu, trí nhớ tiết tấu, thị xướng 01 câu nhạc giọng Đô trưởng.

 

QUAY LẠI TRANG THÔNG BÁO

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn