Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh
Các biểu mẫu
Kết quả tuyển sinh
Các chuyên ngành
Trung tâm đào tạo
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12734105
Thông tin tuyển sinh Thứ bảy, 13/07/2024

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2024

 

STT

NỘI DUNG TRIỂN KHAI

THỜI GIAN HOÀN THÀNH

GHI CHÚ

I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

 

 

1

Ban hành và công khai kế hoạch, Quy chế tuyển sinh cho các hình thức đào tạo trên trang thông tin điện tử của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chậm nhất ngày 29/04/2024

 

2

Công bố Dự thảo Đề án tuyển sinh trên trên trang thông tin điện tử của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chậm nhất ngày 29/04/2024

 

3

Khai báo cơ sở dữ liệu ngành trên hệ thống HEMIS phục vụ công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024

Chậm nhất ngày 29/04/2024

 

4

Tập huấn Quy chế tuyển sinh, hệ thống báo cáo tuyển sinh (đề án, chỉ tiêu)

Chậm nhất ngày 15/06/2024

 

5

Cập nhật thông tin tuyển sinh của Học viện vào hệ thống (trang nghiệp vụ)

Chậm nhất ngày 15/06/2024

 

6

Đăng ký, nộp lệ phí thi và xét tuyển trên hệ thống

Chậm nhất ngày 21/06/2024

 

II

TỔ CHỨC XÉT TUYỂN THẲNG

 

 

1

Nộp hồ sơ xét tuyển thẳng

Chậm nhất ngày 07/07/2024

 

2

Xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh

Chậm nhất ngày 10/07/2024

 

III

TỔ CHỨC THI TUYỂN

 

 

A

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

 

1

Tư vấn và thu hồ sơ tuyển sinh

Chậm nhất ngày 21/06/2024

 

2

Kiểm tra hồ sơ, làm phiếu dự thi, thống kê thí sinh, làm lịch thi tuyển, chuẩn bị hồ sơ thi tuyển

Chậm nhất ngày 11/07/2024

 

3

Tổ chức thực hiện thi

Ngày 15,16/07/2024 (dự kiến)

 

B

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

 

 

Tư vấn và thu hồ sơ tuyển sinh

Chậm nhất ngày 06/09/2024

 

 

Kiểm tra hồ sơ, làm phiếu dự thi, thống kê thí sinh, làm lịch thi tuyển, chuẩn bị hồ sơ thi tuyển

Chậm nhất ngày 16/09/2024

 

 

Tổ chức thực hiện thi

Ngày 19,20/09/2024 (dự kiến)

 

IV 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÀ XÁC NHẬN NHẬP HỌC

 

 

A

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

 

 

1

Thông báo điểm thô

Chậm nhất ngày 12/08/2024

 

2

Xét điểm trúng tuyển

Chậm nhất ngày 18/08/2024

 

3

Làm kết quả trúng tuyển và thông báo trúng tuyển 

Chậm nhất ngày 21/08/2024

 

4

Làm giấy báo trúng tuyển 

Chậm nhất ngày 24/08/2024

 

5

Xác nhận nhập học 

Chậm nhất ngày 04/09/2024

 

6

Tổ chức họp xét trúng tuyển đợt bổ sung, làm kết quả, giấy báo trúng tuyển, xác nhận nhập học

Chậm nhất ngày 15/09/2024

 

B

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC

 

 

1

Thông báo điểm thô

Chậm nhất ngày 25/09/2024

 

2

Xét điểm trúng tuyển

Chậm nhất ngày 30/10/2024

 

3

Làm kết quả trúng tuyển và thông báo trúng tuyển 

Chậm nhất ngày 02/10/2024

 

4

Làm giấy báo trúng tuyển 

Chậm nhất ngày 07/10/2024

 

5

Xác nhận nhập học 

Chậm nhất ngày 22/10/2024

 

V

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH

 

 

1

Báo cáo kết quả tuyển sinh các hệ năm 2024

Chậm nhất ngày 31/12/2024

 

 

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn