Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12199829
Nghiên cứu khoa học Thứ ba, 16/04/2024
Nghiệm thu công trình trọng điểm cấp Bộ: “Đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới”
Ngày 13 tháng 7 năm 2009, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã tổ chức buổi nghiệm thu công trình trọng điểm cấp Bộ, đề tài “Đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới” do PGS.NSND. Nguyễn Trung Kiên làm chủ nhiệm đề tài với sự tham gia của nhóm tác giả: GS.TS.NGND. Trần Thu Hà, GS.TS.NSUT. Ngô Văn Thành, PGS.TS.NSUT. Lưu Quang Minh, PGS.TS.NSUT. Nguyễn Phúc Linh, PGS.NSUT. Vũ Chí Nguyện, PGS.TS. Đỗ Xuân Tùng và nhóm các cộng tác viên thực hiện.

Nghiemthu3.JPG  Nghiemthu2.JPG  
Công trình nghiên cứu "Đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới" đề xuất một cách có hệ thống trên cơ sở khoa học nhằm đổi mới những vấn đề lớn của hệ thống đào tạo âm nhạc Việt Nam dân tộc, hiện đại. Nghiên cứu đề xuất những tiêu chí cho việc đa dạng hoá mô hình đào tạo âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới tại các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước, những phương thức xã hội hoá đào tạo âm nhạc, tham khảo các mô hình đào tạo âm nhạc trên thế giới góp phần tìm ra mô hình đào tạo âm nhạc phù hợp với đặc thù của Việt Nam.

Đầu trang
Các tin khác
  Hội thảo về Giáo dục âm nhạc quốc tế (10/06/2009)
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn