Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu khoa học
Hợp tác quốc tế
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12405082
Biểu diễn Thứ ba, 21/05/2024

BẢNG ĐIỂM THI PIANO FESTIVAL 2016

TT

SBD

HỌ VÀ TÊN THÍ SINH

ĐIỂM

GHI CHÚ

BẢNG A

 

 

 

1

A01

Bùi Anh Tuấn

       8.80

KK

2

A02

Đỗ Đình Khánh

       8.47

 

3

A03

Hoàng Đức Minh

       8.80

KK

4

A04

Trần Ngọc Anh

       9.00

Ba

5

A05

Đàm Vũ Nhật Minh

       7.77

 

6

A06

Cao Sỹ Lê Anh

       8.50

 

7

A07

Phan Linh Đan

       8.37

 

8

A08

Phan Lương Thái Uyên

       8.37

 

9

A09

Nguyễn Quỳnh Anh

       8.23

 

10

A10

Nguyễn Thi Anh

       7.87

 

11

A11

Đỗ Diễm Châu

       8.20

 

12

A12

Nguyễn Đức Kiên

       9.80

Nhất

13

A13

Lê Triệu Huy

       8.80

KK

14

A14

Phạm Gia Vinh

       8.27

 

15

A15

Phạm Ngọc Chi

       8.50

 

16

A16

Hoàng Minh Thư

       7.93

 

17

A17

Nguyễn Cao Huy

       9.20

Ba

18

A18

Nguyễn Phương Nguyên

       8.37

 

19

A19

Phan Gia Huy

       7.93

 

20

A20

Trịnh Minh Anh

       9.40

Nhì

21

A21

Nguyễn Hoàng Anh

       9.47

Nhì

22

A22

Trần Bảo Trân

       8.97

KK

23

A23

Trần Ngọc Bảo Thi

       7.33

 

24

A24

Đào Trọng Nguyên Anh

       9.70

Nhất

25

A25

Nguyễn Nga Thy

       9.00

Ba

BẢNG B

 

 

 

1

B01

Nguyễn Đan Thanh

       8.50

 

2

B02

Phạm Hoàng Gia Phúc

       8.00

 

3

B03

Dương Nam Khánh

       8.40

 

4

B04

Vũ Hồng Đức Anh

       8.80

KK

5

B05

Nguyễn Minh Trang

       9.80

Nhất

6

B06

Nguyễn Bá Nguyên

       9.00

Ba

7

B07

Bùi Anh Thư

       8.70

 

8

B08

Trần Đỗ Phương Linh

       9.30

Ba

9

B09

Phạm Xuân Khôi Nguyên

       8.90

KK

10

B10

Bùi Thị Minh Hiền

       8.80

KK

11

B11

Đỗ Thanh Hà

       8.40

 

12

B12

Nguyễn Phương Linh

       9.30

Ba

13

B13

Tạ Thành An

       8.20

 

14

B14

Lê Hoàng Tiên

       9.80

Nhất

15

B15

Đỗ Thảo Vy

       8.30

 

16

B16

Trương Gia Tuệ Linh

       8.30

 

17

B17

Nhữ Phương Hà

       8.40

 

18

B18

Lê Bùi Hải Đăng

       8.40

 

19

B19

Đặng Hoàng Anh Đức

       8.20

 

20

B20

Vũ Phương Anh

       8.20

 

21

B21

Nguyễn Tuấn Phước

       9.70

Nhất

22

B22

Đinh Diệp Anh

       8.60

 

23

B23

Nguyễn Minh Hạnh

       8.00

 

24

B24

Ngô Tuệ Nguyên

       9.50

Nhì

25

B25

Trần Nhật Minh

       9.60

Nhì

26

B25B

Phạm Khánh Nguyên

       8.40

 

27

B26

Bùi Phương Linh

       8.40

 

28

B27

Trần Gia Quang

       9.60

Nhì

29

B28

Nguyễn Trần Ngọc Ly

       9.70

Nhất

30

B29

Vũ Trường Giang

       8.90

KK

31

B30

Hoàng Đại Hải Linh

       9.00

Ba

32

B30B

Phan Diệp Khánh

       8.60

 

33

B31

Đào Nhật Anh

       8.50

 

34

B32

Kiều Đức Anh

       8.40

 

35

B33

Đoàn Nguyễn Ngọc Khuê

       8.20

 

36

B34

Nguyễn Danh Khôi

       8.60

 

37

B35

Lê Trang Linh

       8.80

KK

38

B36

Phạm Gia Khánh

       8.50

 

39

B37

Hoàng Minh Tuệ

       8.60

 

40

B38

Hà Mai Linh

       8.40

 

41

B39

Lê Thanh Mai

       8.40

 

42

B40

Nguyễn Ngọc Đan Lê

       9.60

Nhì

43

B41

Phan Mai Khanh

       8.50

 

44

B42

Nguyễn Quỳnh Anh

       8.90

KK

45

B43

Lê Anh Khuê

       8.30

 

46

B44

Nguyễn Thái Khiêm

       8.60

 

47

B45

Mào Khang Luân

       8.30

 

48

B46

Đào Quang Linh

       8.50

 

49

B47

Nguyễn Bảo Diệp

       8.60

 

50

B48

Lã Phương Hoa

       8.70

 

51

B49

Vũ Tất Hoàng Tôn

       8.40

 

52

B50

Trương Quang Diệu

       9.80

Nhất

53

B51

Nguyễn Quang Sáng

       8.30

 

54

B52

Nguyễn Lâm Anh

       8.40

 

55

B52B

Trần Gia Kiệt

       8.00

 

56

B53

Phạm Minh Thư

       8.20

 

57

B54

Nguyễn Phạm Trung Kiên

       8.00

 

58

B55

Đinh Xuân Ngọc Linh

       8.40

 

59

B56

Nguyễn Trọng Anh

       8.30

 

60

B57

Nguyễn Ngọc Linh Anh

       9.20

Ba

61

B58

Phùng Thanh Phong

       8.50

 

62

B59

Nguyễn Ngọc Phương Anh

       8.20

 

63

B60

Ngô Hải Vân

       8.70

 

64

B61

Vũ Lê Anh

       9.60

Nhì

65

B62

Nguyễn Phúc Tuệ Anh

       8.60

 

66

B63

Bùi Xuân Phong

       8.90

KK

67

B63B

Nguyễn Chu Huệ Chi

       9.20

Ba

BẢNG C

     

1

C01

Phan Chi Mai

       9.13

Ba

2

C02

Vũ Du Linh

       8.60

 

3

C03

Mai Hà Thái

       8.07

 

4

C04

Lại Đức Bảo

       8.20

 

5

C05

Đỗ Vũ Khánh Linh

       9.50

Nhì

6

C06

Đào Khánh Huyền

          -  

 

7

C07

Nguyễn Khánh An

       9.70

Nhất

8

C08

Đỗ Anh Thư

       8.43

 

9

C09

Trần Ngọc Hà

       9.13

Ba

10

C10

Nguyễn Thùy Dương

       8.80

KK

11

C11

Mai Nguyệt Minh

       8.93

KK

12

C12

Đặng Hoàng Anh Tuấn

       8.27

 

13

C13

Nguyễn Thị Phương Lan

       8.10

 

14

C14

Vũ Việt Nga

       8.33

 

15

C15

Trần Khánh Linh

       8.43

 

16

C16

Quảnh Khánh Linh

       8.27

 

17

C17

Trương Đức Thuận

       8.60

 

18

C18

Nguyễn Thùy Dương

       9.13

Ba

19

C19

Nguyễn Hà Vy

       8.67

 

20

C20

Nguyễn Thảo Ly

       8.23

 

21

C21

Nguyễn Đỗ Quý Linh

       9.13

Ba

22

C22

Ngô Hà Anh

       8.13

 

23

C23

Dương Nhật Minh

       8.50

 

24

C24

Nguyễn Trung Đức

       9.80

Nhất

25

C25

Nguyễn Mỹ Anh

       9.77

Nhất

26

C27

Lê Nguyễn Minh Ngọc

       8.20

 

27

C28

Nguyễn Thục Anh

       8.80

KK

28

C29

Nguyễn Cao Hưng

       8.80

KK

29

C30

Lê Ngọc Minh

       8.43

 

30

C31

Trần Thùy Linh

       8.40

 

31

C32

Huỳnh Lê Linh Đan

       9.50

Nhì

32

C33

Đặng Huyền Thanh

       9.30

Nhì

33

C34

Nguyễn Phương Nguyên

       8.07

 

34

C35

Bùi Vân Khánh

       8.37

 

35

C36

Lê Đức Khoa

       8.07

 

36

C37

Vũ Phương Linh

       8.33

 

37

C38

Nguyễn Hoàng Linh Đan

       8.27

 

38

C39

Phạm Gia Kiên

       8.07

 

BẢNG D

     

1

D01

Đỗ Thanh Hằng

       9.43

Nhì

2

D02

Phạm Anh Thư

       8.83

KK

3

D03

Lê Minh

       8.00

 

4

D04

Phùng Minh Anh

       7.90

 

5

D05

Đào Việt Phong

       8.17

 

6

D06

Trần Thu Trang

       7.83

 

 

HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO                       

Bảng A và Bảng D       

- PGS.TS. Nguyễn Huy Phương - Trưởng Tiểu ban                    

- TS. Nguyễn Trinh Hương                    

- Th.S Triệu Tú My                    

Bảng B

- Th.S Trần Thục Anh - Trưởng Tiểu ban             

- Th.S Nguyễn Thanh Vân          

- Th.S Phạm Linh Chi                

- Th.S Vũ Phương Mai              

Bảng C

- TS. Đào Trọng Tuyên - Trưởng Tiểu ban                      

- Th.S Đào Thu Lê                     

- Th.S Nguyễn Hoàng Phương              

Đầu trang
  
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn