Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Giảng viên
Tin cán bộ giảng viên
Lịch công tác
Quy định quy chế
Hoạt động công đoàn
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử
e-VNAM
Tin ảnh
Trang kỷ niệm 60 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Lượt truy cập: 7987569
Giảng viên Thứ sáu, 23/10/2020

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BVHTTDL ngày 20/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 và Quyết định số 1213/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2020 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi); Hội đồng thi đã tổ chức kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 theo đúng các quy định hiện hành.

Sau khi hoàn tất quy trình chấm thi và chấm thi phúc khảo vòng 1, Hội đồng thi thông báo danh sách kết quả của 31 thí sinh đạt vòng 1 (có danh sách kèm theo) và thông báo lịch thi vòng 2 như sau:

Cập nhật ngày 07/09/2020. 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt Quyết định số 1192/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ tới toàn bộ công chức, viên chức và người lao động. Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thực hiện Công văn số 2032/BVHTTDL về việc hướng dẫn thành lập Hội đồng trường và công văn số 2925/BVHTTDL - TCCB ngày 10/8/2020 về việc hoàn thiện hồ sơ nhân sự tham gia Hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục Đại học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ban giám đốc trân trọng kính mời toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, hợp đồng 68 tới dự Hội nghị toàn thể Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam để tiến hành lấy phiếu bầu nhân sự tham gia Hội đồng Trường 2020-2025:

    

Căn cứ Quyết định số 465/QĐ-BVHTTDL ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển viên chức năm 2020 và Quyết định số 1213/QĐ-BVHTTDL ngày 05/5/2020 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020, Hội đồng thi tuyển viên chức thông báo đến các đơn vị, cá nhân thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức như sau:

Ngày 27 tháng 07 năm 2020 đồng chí Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam – Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid Học viện Âm nhạc QGVN đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch. Nhận thấy, tại Việt Nam đã 99 ngày không còn ca lây nhiễm virus SARS - CoV-2 trong cộng đồng. Cho đến ngày 26/7/2020 Việt Nam đã ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS - CoV-2 tại Đà Nẵng. Trước những diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid -19, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid 19 và Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại đơn vị mình. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 Học viện Âm nhạc QGVN đã đề ra các biện pháp cụ thể sau:

Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6/2020. Đảng bộ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Học viện. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Đại hội đã được triển khai tích cực, khẩn trương, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Đại hội có ý nghĩa quan trọng là định hướng cho sự phát triển của Học viện trong giai đoạn tới, là kim chỉ nam phát huy sức mạnh của toàn Đảng bộ, đảng viên, cán bộ, giảng viên, viên chức trong toàn Học viện tiếp tục cùng nhau nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác lãnh đạo, công tác giảng dạy và học tập.

Kiến thức chung, văn bản lưu hành điện tử, văn bản bổ sung... Cập nhật ngày 22/05/2020.

Học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch cho đến khi có thông báo trở lại. Các lớp tập thể bắt đầu giảng dạy và học tập trực tuyến từ ngày 16/03/2020 theo lịch học tập chi tiết của các Khoa...

English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn