Trang chủ
Giới thiệu
Tổ chức
Ba công khai
Hoạt động
Tuyển sinh
Đào tạo
Biểu diễn
Nghiên cứu
Hợp tác quốc tế
Liên hệ

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Giảng viên
Tin cán bộ giảng viên
Lịch công tác
Quy định quy chế
Hoạt động công đoàn
Sinh viên
Quản lý Đào tạo
Thư điện tử Bộ VHTTDL
Thư điện tử Học viện
e-VNAM
Học bạ điện tử
Tin ảnh

Lượt truy cập: 12733860
Quy định quy chế Thứ bảy, 13/07/2024

Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc phổ biến, quán triệt Quyết định số 1192/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ tới toàn bộ công chức, viên chức và người lao động. Triển khai thực hiện các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao theo quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Kiến thức chung, văn bản lưu hành điện tử, văn bản bổ sung... Cập nhật ngày 22/05/2020.

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5651/BGDĐT- TĐKT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Ban Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đề nghị các đơn vị trong nhà trường tổ chức họp, lựa chọn các cá nhân đủ điều kiện xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT của đơn vị mình theo đúng tiêu chuẩn của Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ.

Thực hiện quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân” lần thứ 9 năm 2018 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai xét tặng NSƯT, NSND cho các đơn vị hoạt động nghệ thuật. Học viện Âm nhạc QGVN chuẩn bị tiến hành triển khai xét tặng NSƯT, NSND năm 2018 cho các cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Đề nghị các khoa, phòng họp xét tiêu chuẩn đạt NSƯT, NSND theo nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 và gửi danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn và bản thành tích (01bản) về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 28/4/2017.

Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, "Nghệ sĩ Ưu tú" và bảng quy đổi giải thưởng trong lĩnh vực âm nhạc  

Căn cứ Nghị định 41/2012, Nghị định 36/2013, Thông tư 14/2012 và Thông tư 05/2013 của Chính phủ, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông báo đến các Trưởng đơn vị tiến hành thực hiện kê khai, thống kê công việc của các cá nhân trong đơn vị mình theo mẫu Phụ lục 1A. Việc thống kê này nhằm xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức của đơn vị, đồng thời hoàn thiện cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Học viện.
 Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BGDĐT ngày 17/02/2012/TT-BGDĐT hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND-NGƯT); Căn cứ Công văn số 639/BGDĐT-VP ngày 17/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 13 năm 2014; một số nội dung chính bao gồm
Thực hiện quy định hiện hành về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, sau khi tổ chức hội thảo thống nhất với các Bộ, ngành Trung ương; Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú (NGND, NGƯT) lần thứ 13 năm 2014 cụ thể như sau:
Thực hiện  hướng dẫn của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tổ chức và nội dung Hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan đơn vị, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn Học viện quyết định tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2014 và ban hành quy chế Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Học viện năm học 2013-2014 như sau...
English


Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Thanh nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản

Quảng cáo
Liên hệ quảng cáo
HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM
77 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội
ĐT: +844 3851 4969 / 3856 1842 - Fax: +844 3851 3545
Website: www.vnam.edu.vn - Email: hvan@vnam.edu.vn